SCHOOLLICENTIE GOUD
Het tarief voor een schoollicentie YouTeach
bedraagt €250,- per jaar. Daarnaast wordt
een bedrag van € 1,- per gebruiker
gerekend met een minimum aantal van 100
gebruikers.

Dit bedrag wordt automatisch
geïncasseerd op de eerste van de maand
na ondertekening van contract.
De eenmalige activatie- en implementatiekosten
bedragen € 295,-.

Voorbeeld:
Een school met 100 leerlingen betaalt :
€ 295,- activatie- en implementatiekosten
€ 250,- plus € 1,- per gebruikerIn 3 jaar kost het
u slechts € 1345,-

Binnen deze licentie is een studieochtend voor
directie, team of MT ter waarde van € 650,-
inbegrepen.

Looptijd:
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de
duur van drie jaar met stilzwijgende verlenging
van een jaar met een opzegtermijn van een
maand. Indien er sprake is van opzegging
worden de lopende afspraken in onderling
overleg afgehandeld.

Bedragen zijn excl. BTW.
INDIVIDULICENTIE GOUD
YouTeach biedt individuele leerkrachten de mogelijkheid om gebruik te maken van een individuele licentie. Dit betekent dat leerkrachten voor slechts €75,- per jaar YouTeach kunnen inzetten in hun eigen groep.

Voordelen:
- eigen video-instructies kunnen toevoegen binnen de applicatie
- toepassen van model Flipped Classroom
- inzien van het LVS (zowel individueel als een groepsoverzicht)
- aan- en uitzetten van categorieën
- stapsgewijze implementatie binnen school

YouTeach op de Ipad

Momenteel werkt YouTeach aan een applicatie voor op de Ipad. YouTeach verwacht deze applicatie medio december te lanceren.
Blijf op de hoogte over onze ipad app
Goud